Nr 281 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 
UCHWAŁA Nr 281
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 września 2013 roku

 

 w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu, stanowi się co następuje:

 

 

§ 1

Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu, w szczególności za wspieranie działalności naukowej
i statutowej Wydziału Nauk Medycznych oraz wieloletnią, zaangażowaną pracę naukowo-dydaktyczną i działalność na rzecz środowiska akademickiego ZŁOTY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE otrzymują:

1)    prof. dr hab. Bożenna KAWALEC-PIETRENKO,

2)    dr hab. Jan LIMANOWSKI, prof. UWM,

3)    dr hab. Andrzej NOWAK, prof. UWM,

4)    prof. dr hab. Lidia WĄDOŁOWSKA.

 

§ 2

Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz zaangażowaną pracę naukowo-dydaktyczną i działalność na rzecz środowiska akademickiego SREBRNY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE otrzymują:

1)    dr inż. Mirosław BEŁEJ,

2)    dr inż. Danuta GLAZA.

 

§ 3

Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz wieloletnią, zaangażowaną pracę zawodową i działalność na rzecz środowiska akademickiego ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE” otrzymuje mgr Anna RYCHARSKA.

 

§ 4

Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu, w szczególności za wspieranie działalności naukowej
i statutowej Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz wieloletnią, zaangażowaną pracę naukowo-dydaktyczną i działalność na rzecz środowiska akademickiego ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE” otrzymują:

1)    dr hab. Dorota GREJNER-BRZEZIŃSKA (Ohio State University, USA),

2)    prof. dr hab. inż. Jerzy ROGOWSKI (Politechnika Warszawska).

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.09.2013
Data publikacji:
27.09.2013 10:49
Data aktualizacji:
04.10.2013 12:41
Liczba wyświetleń:
3797
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała281ZłotySrebrnyLauriOdznakaZaslużonydlaUWM.docx20.29 KB