Nr 278 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 43 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-2016

 
UCHWAŁA Nr 278
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 września 2013 roku

 w sprawie zmiany w Uchwale Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-2016

 Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu stanowi się, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-2016,§ 1 ust. 1 pkt. 32) otrzymuje brzmienie:

„32) mgr Anna RZECZKOWSKA (Studium Języków Obcych)”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.09.2013
Data publikacji:
27.09.2013 11:11
Data aktualizacji:
04.10.2013 09:09
Liczba wyświetleń:
3040
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała278zmianawskładzieSenackiejKomisjidosprawDydaktycznych.doc55.5 KB