Nr 280 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 46 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej

 
 
UCHWAŁA Nr 280
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 września 2013 roku

w sprawie zmiany w Uchwale Nr 46 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2012-2016

 Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu stanowi się, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 46 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2012-2016, § 1 ust. 1 pkt. 11) otrzymuje brzmienie:

„11) dr hab. Agnieszka ŻYTA, prof. UWM (Wydział Nauk Społecznych)”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.09.2013
Data publikacji:
27.09.2013 11:58
Data aktualizacji:
04.10.2013 09:07
Liczba wyświetleń:
2959
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała280zmianawskałdzieSenackiejKomisjidosprawWspółpracyMiędzynarodowej.doc54 KB