Nr 282 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 825 z dnia 16 grudnia 2011roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA Nr 282
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 września 2013 roku

w sprawie zmiany w Uchwale Nr 825 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 oraz § 6 ust. 1 Ordynacji wyborczej, stanowiącej załącznik nr 5 do Statutu Uniwersytetu stanowi się, co następuje:

 

 

 

§ 1

1.     W Uchwale Nr 825 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w prowadza się następujące zmiany:

1)    w § 1 ust. 1:

a)    pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prof. dr hab. Aleksander BIELECKI - Wydział Biologii i Biotechnologii”,

b)    pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) dr hab. Iwona KONOPKA, prof. UWM - Wydział Nauki o Żywności”,

c)    pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) prof. dr hab. Zbigniew ENDLER – Wydział Nauk o Środowisku”,

d)    pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) dr Kamil FRĄCKOWIAK - Wydział Prawa i Administracji”,

e)    pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) Miłosz SOBINA - przedstawiciel RUSS”,

f)    skreśla się pkt 21.

2)     W § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W posiedzeniach Uczelnianej Komisji Wyborczej uczestniczy radca prawny wskazany przez Rektora”.

  1. Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2012-2016, po zmianach przedstawia się następująco:

1)      dr hab. Jan MICIŃSKI, prof. UWM – Wydział Bioinżynierii Zwierząt,

2)       prof. dr hab. Aleksander BIELECKI - Wydział Biologii i Biotechnologii

3)       dr hab. inż. Mieczysław BAKUŁA, prof. UWM – Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,

4)       dr hab. Zbigniew ANCULEWICZ, prof. UWM – Wydział Humanistyczny,

5)       dr inż. Przemysław MAKOWSKI – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,

6)       dr Andrzej DAWIDOWICZ – Wydział Matematyki i Informatyki,

7)       prof. dr hab. Tadeusz ROTKIEWICZ – Wydział Medycyny Weterynaryjnej,

8)       prof. dr hab. Eugeniusz NIEDZIELSKI – Wydział Nauk Ekonomicznych,

9)       dr Agnieszka ŚLIWIŃSKA-JEWSIEWICKA – Wydział Nauk Medycznych,

10)    dr Marta WÓJCIK – Wydział Nauk Społecznych,

11)    dr hab. inż. Andrzej JASKULSKI, prof. UWM – Wydział Nauk Technicznych,

12)    dr hab. Iwona KONOPKA, prof. UWM - Wydział Nauki o Żywności,

13)    prof. dr hab. Zbigniew ENDLER – Wydział Nauk o Środowisku,

14)    dr Kamil FRĄCKOWIAK - Wydział Prawa i Administracji,

15)    dr Grażyna KOBRZENIECKA-SIKORSKA – Wydział Sztuki,

16)    ks. dr Adam BIELINOWICZ – Wydział Teologii,

17)    Miłosz SOBINA - przedstawiciel RUSS,

18)    mgr Justyna BORAWSKA – przedstawiciel Samorządu Doktorantów,

19)    dr Danuta KONIECZNA – przedstawiciel jednostek międzywydziałowych,

20)    dr Jacek MICHALAK – przedstawiciel związków zawodowych,

21)    mgr Maria SOBCZAK – przedstawiciel administracji.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 roku.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.09.2013
Data publikacji:
27.09.2013 12:13
Data aktualizacji:
04.10.2013 09:00
Liczba wyświetleń:
3303
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała282zmianaskładuUczelnianejKomisjiWyborczej.doc65.5 KB