Nr 292 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie programów rozwoju wydziałów w latach 2014-2020 oraz planów zadań na rok 2014

 
U C H W A Ł A Nr 292
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 października 2013 roku

 

w sprawie programów rozwoju wydziałów w latach 2014-2020 oraz planów zadań na rok 2014

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się co następuje:


§ 1

1.     Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zobowiązuje dziekanów do opracowania lub aktualizacji i przedstawienia Rektorowi do dnia 29 listopada 2013 roku, zatwierdzonych przez rady wydziałów, programów rozwoju wydziałów na lata 2014-2020 oraz planów zadań do realizacji w roku 2014.

2.     Programy rozwoju wydziałów, opracowane z uwzględnieniem:

1)  „Programu Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2020”,

2)  priorytetowych projektów realizowanych w ramach unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020,

3)  wyników parametryzacji,

powinny zawierać udział wydziałów w realizacji projektów unijnych w zakresie badań, kształcenia i infrastruktury, a także ewentualne przekształcenia strukturalne niezbędne do osiągnięcia optymalnych warunków funkcjonowania wydziału oraz podwyższenia jego oceny parametrycznej.

3.     Plan zadań na rok 2014 powinien określać, wynikające z programu rozwoju wydziału, szczegółowe zadania, których realizacja będzie podstawą oceny funkcjonowania wydziału.

 

§ 2

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Rektorowi, Prorektorom, Kanclerzowi oraz Dziekanom Wydziałów.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.10.2013
Data publikacji:
29.10.2013 10:54
Data aktualizacji:
29.10.2013 10:54
Liczba wyświetleń:
2624
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw292ProgramRozwojuWydz.doc44.5 KB