Nr 295 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 254 z dnia 21czerwca 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania redakcji czasopism naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 295
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 października 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 254 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania redakcji czasopism naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1, pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się co następuje:


§ 1

W Zasadach funkcjonowania redakcji czasopism naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie,
stanowiących załącznik do Uchwały Nr 254 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania redakcji czasopism naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, skreśla się ust. 18.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

1.     Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem ust. 2.
2.    Zasady funkcjonowania redakcji czasopism naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
    w Olsztynie
w brzmieniu ustalonym niniejszą uchwałą stosuje się również w sprawach wszczętych
    i niezakończonych decyzją ostateczną
.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.10.2013
Data publikacji:
29.10.2013 13:28
Data aktualizacji:
29.10.2013 14:36
Liczba wyświetleń:
3115
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw295wydawnictwa.doc60 KB