Nr 310 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa – Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, położonej w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej z zastosowaniem75% bonifikaty

 
UCHWAŁA Nr 310
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 października 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa – Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, położonej w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej z zastosowaniem75% bonifikaty

 Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu, stanowi się co następuje:

 

 § 1

1. Senat wyraża zgodę na zakup w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
    w Olsztynie prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Artyleryjskiej, w obrębie
    ewidencyjnym 31 m. Olsztyn, oznaczonej w ewidencji jako: działka nr 1/114 o powierzchni
    0,2594 ha, zabudowana czterema budynkami: (budynek biurowy o pow. 1006,95 m2 – rok budowy
    1918, budynek warsztatowy o pow. 128,48 m2 – rok budowy 1918, budynek magazynowy o pow.
    129,45 m2 – rok budowy 1957, budynek magazynowy o pow. 118 m2 – rok budowy 1952).

2.     Nieruchomość ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków.

3.     Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości, określonej w § 1 ust. 1, została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 2 910 900 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset złotych).

 

§ 3

Nabyta nieruchomość, o której mowa w § 1 ust. 1, przeznaczona zostanie na potrzeby Katedry Medycyny Sądowej Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 4

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury zakupu, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.10.2013
Data publikacji:
30.10.2013 11:55
Data aktualizacji:
30.10.2013 11:58
Liczba wyświetleń:
2296
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw310zgodanazakupnieruchomgruntowejprzyulArtyleryjskiej.doc28 KB