Nr 311z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 311
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 października 2013 roku
 
w sprawie zaopiniowania utworzenia Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym
i Przyrodniczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 w związku z § 42 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

 1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dziekanów
    Wydziału Humanistycznego i Wydziału Biologii i Biotechnologii, pozytywnie opiniuje utworzenie
    jednostki środowiskowej pod nazwą Centrum
Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanej dalej Centrum.
 
2. Celem Centrum jest integracja działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego
    w zakresie rozpoznania, planowania i strategicznego zarządzania regionalnym dziedzictwem
    kulturowym i przyrodniczym.
 
3. Centrum funkcjonuje na podstawie Regulaminu, którego treść określi zarządzenie Rektora.
 

§ 2

 

Wniosek Dziekanów Wydziału Humanistycznego oraz Wydziału Biologii i Biotechnologii w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.10.2013
Data publikacji:
30.10.2013 12:11
Data aktualizacji:
30.10.2013 12:14
Liczba wyświetleń:
2408
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw311utwCBnDzKiP.doc35 KB