Nr 313 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

 
 
UCHWAŁA Nr 313
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 października 2013 roku

 

w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wnioski Dziekana Wydziału Nauk Medycznych, pozytywnie opiniuje utworzenie:

1)     Katedry Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej,

2)     Kliniki Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej w ramach Katedry Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej,

3)     Kliniki Kardiologii w ramach Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii,

4)    Oddziału Klinicznego Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w ramach Katedry Ortopedii i Traumatologii,

5) Oddziału Klinicznego Ginekologiczno-Położniczego w ramach Katedry Ginekologii, Endokrynologii Ginekologicznej i Położnictwa,

6)     Oddziału Klinicznego Hematologii w ramach Katedry Chorób Wewnętrznych,

7)     Oddziału Klinicznego Urologii w ramach Katedry Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej,

8)     Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej.

 

§ 2

Wnioski Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w tych sprawach stanowią załączniki do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2013 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.10.2013
Data publikacji:
30.10.2013 12:32
Data aktualizacji:
28.11.2013 14:57
Liczba wyświetleń:
3499
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw313zmianyorganizacyjneWNM.doc40 KB