Nr 314 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do konsorcjum pod nazwą Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia (EnFoodLife)

 
UCHWAŁA Nr 314
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 października 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do konsorcjum pod nazwą Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia (EnFoodLife) w celu złożenia propozycji projektu inwestycyjnego w procesie aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB), uruchomionym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się,
co następuje:

 § 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum
z partnerami:

1)        Instytutem Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk im. B. Dobrzańskiego w Lublinie,

2)        Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu,

3)        Instytutem Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o.,

4)        Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie,

5)        Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie,

6)        Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,

7)        Instytutem Żywności i Żywienia im. Prof. dr med. Aleksandra Szczygła,

8)        Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Urzędem Miasta Olsztyna,

9)        Państwowym Instytutem Weterynaryjnym, Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach,

10)      Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

11)      Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

12)      Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku,

13)      Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu,

14)      Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu,

15)      Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy,

16)      Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu.

 § 2

1. Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia (EnFoodLife) powołuje się w celu złożenia propozycji projektu inwestycyjnego w procesie aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB), uruchomionym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2.   Powołanie Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia (EnFoodLife) jest odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność między jednostkami badawczymi
w obszarze transferu wiedzy i technologii, oraz preferencji regionalnych w ramach kontraktu terytorialnego tzw. smart specialization.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.10.2013
Data publikacji:
30.10.2013 12:42
Data aktualizacji:
30.10.2013 12:43
Liczba wyświetleń:
2680
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw314konsorcjumEnFoodLifePMDIB.doc34.5 KB