Nr 315 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do konsorcjum w celu realizacji projektu pod nazwą „Innovative protein products from sustainably grown legumes for ...

 
UCHWAŁA Nr 315
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 października 2013 roku

 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do konsorcjum w celu realizacji projektu pod nazwą „Innovative protein products from sustainably grown legumes for poultry nutrition” (ProLegu)

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum z partnerami:

1)        Gemeinschaft zur Förderung der privaten deutschen Pflanzenzüchtung e.V, Niemcy,

2)        Izbą Zbożowo-Paszową w Warszawie,

3)        Freie Universität Berlin, Niemcy,

4)        Technische Universität Berlin, Niemcy,

5)        Universität Hamburg, Niemcy,

6)        Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,

7)        Instytutem Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,

8)        Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowym Instytutem Badawczym w Radzikowie,

9)        Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

 

§ 2

Konsorcjum powołuje się w celu realizacji badań naukowych określonych w projekcie pod nazwą „Innovative protein products from sustainably grown legumes for poultry nutrition” (ProLegu).

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.10.2013
Data publikacji:
30.10.2013 12:53
Data aktualizacji:
22.08.2014 11:24
Liczba wyświetleń:
3342
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw315konsorcjumProLegu.doc33 KB