Nr 316 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Umowy o utworzeniu Centrum Badań Innowacyjnych w Medycynie Weterynaryjnej

 
UCHWAŁA Nr 316
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 października 2013 roku

w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Umowy o utworzeniu Centrum Badań Innowacyjnych w Medycynie Weterynaryjnej

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.    Senat pozytywnie opiniuje zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Umowy
o utworzeniu Konsorcjum naukowego „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”, w którego skład wchodzą Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.

2.    Celem powołania Konsorcjum, o którym mowa w ust. 1, jest współdziałanie w zakresie prowadzenia badań i kształcenia kadr naukowych w obszarze nauk weterynaryjnych.

3.    Konsorcjum, o którym mowa w ust. 1, przedłoży do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek o nadanie statusu „Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego”, zgodnie 84b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.10.2013
Data publikacji:
30.10.2013 13:06
Data aktualizacji:
30.10.2013 13:09
Liczba wyświetleń:
2332
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw316utwCBIwMW.docx16.83 KB