Nr 321 z dnia 29 listopada 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr 231 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

 
 
UCHWAŁA Nr 321
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2013 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr 231 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

 Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w spawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm.), Senat uchwala co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 231 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach
i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie, wprowadza się następujące zmiany:

1.  W §1 w ust. 1 uchyla się pkt 3.

2.  W §1 w ust. 2 uchyla się pkt 2 i 3.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.11.2013
Data publikacji:
04.12.2013 21:40
Data aktualizacji:
04.12.2013 21:40
Liczba wyświetleń:
2704
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwalaNr321.doc26.5 KB