Nr 322 z dnia 29 listopada 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr 232 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2014 roku

 
UCHWAŁA Nr 322
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2013 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 232 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
29 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2014 roku

 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572, z późn. zm.), oraz § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z późn.zm.) w związku z Uchwałą Nr 321 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada roku zmieniającą Uchwałę
Nr 231 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach
i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 232 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 7 ust. 3 pkt 1 lit. c skreśla się wyrażenie: „inżynieria biomedyczna”.

2. W § 13 B ust. 2 pkt 1 skreśla się wyrażenie: „leśnictwo”.

3. W § 13 B ust. 2 pkt 4 skreśla się wyrażenie: „turystyka i rekreacja”.

4. W załączniku 1A skreśla się wiersz 21.

5. W załączniku 2A skreśla się wiersz 21.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.11.2013
Data publikacji:
04.12.2013 21:48
Data aktualizacji:
04.12.2013 21:51
Liczba wyświetleń:
2392
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwalaNr322.docx17.36 KB