Nr 331 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2012-2016

 
 
UCHWAŁA Nr 331
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2013 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2012-2016

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji
do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2012-2016 § 1 ust. 1 pkt 21 otrzymuje brzmienie:
„21) mgr inż. Magdalena MLECZKO (Samorząd Doktorantów – Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej)".

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.11.2013
Data publikacji:
04.12.2013 23:07
Data aktualizacji:
04.12.2013 23:08
Liczba wyświetleń:
2295
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwalaNr331.doc55 KB