Nr 335 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 46 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2012-2016

 
 
UCHWAŁA Nr 335
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2013 roku
 
w sprawie zmiany w Uchwale Nr 46 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2012-2016

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 46 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji
do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2012-2016, § 1 ust. 1:

1)      pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10) dr hab. inż. Julita DUNALSKA, prof. UWM (Wydział Nauk
o Środowisku)”,

2)  pkt 19 otrzymuje brzmienie: „19) mgr Marek MARUSZCZAK (Samorząd Doktorantów – Wydział Humanistyczny)”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.11.2013
Data publikacji:
04.12.2013 23:35
Data aktualizacji:
04.12.2013 23:36
Liczba wyświetleń:
2243
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwalaNr335.doc55.5 KB