Nr 338 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach UWM oraz w jednostkach międzywydziałowych

 
 
UCHWAŁA Nr 338
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2013 roku
 
w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach UWM oraz w jednostkach międzywydziałowych

Na podstawie § 14 ust. 4 pkt. 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Senat zatwierdza następujące kryteria oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach UWM oraz w jednostkach międzywydziałowych:

 

§ 1

1. Kryteria oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich w obszarze nauk o życiu na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach międzywydziałowych określa
załącznik nr 1.

 

2.  Kryteria oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich w obszarze nauk ścisłych
i inżynierskich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach międzywydziałowych określa
załącznik nr 2.

 

3. Kryteria oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich w obszarze
nauk humanistycznych i społecznych na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz
w jednostkach międzywydziałowych określa
załącznik nr 3.

 

4.  Kryteria oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich w obszarze nauk o sztuce
i twórczości artystycznej na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach międzywydziałowych określa
załącznik nr 4.

 

5. Kryteria oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach w Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu określa załącznik nr 5.

 

6. Kryteria oceny kandydatów przy zatrudnianiu bibliotekarzy dyplomowanych oraz warunki ich zatrudniania i awansowania określa załącznik nr 6.

 

§ 2

Na wniosek dziekana poparty opinią rady wydziału Rektor przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu ma prawo odejść od kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich
w następujących przypadkach:

1) przy tworzeniu nowych jednostek organizacyjnych,

2) w celu utrzymania minimum kadrowego na poszczególnych kierunkach studiów,

3) w celu utrzymania uprawnień akademickich.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Prorektorowi ds. Kadr.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.11.2013
Data publikacji:
05.12.2013 00:00
Data aktualizacji:
05.12.2013 00:19
Liczba wyświetleń:
5339
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwalaNr338.doc122 KB
Zalnr1.docx16.82 KB
Zalnr2.docx16.97 KB
Zalnr3.docx16.87 KB
Zalnr4.docx17.36 KB
Zalnr5.docx15.67 KB
Zalnr6.docx18.27 KB