Nr 339 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA Nr 339
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2013 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej
 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:

 

§ 1

1.        Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej położonych w obrębie ewidencyjnym Jaroty gm. Stawiguda, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 201/14 oraz ¼ udziału w działce nr 201/12 stanowiącej drogę wewnętrzną, powierzchnie działek wynoszą odpowiednio:

1)     201/14 – 2,2936 ha,

2)     ¼ udziału w działce 201/12 – 0,2044 ha.

2.     Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Wartość rynkowa prawa własności w/w nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego
i wynosi 9 596 567 zł.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą
na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.11.2013
Data publikacji:
05.12.2013 08:44
Data aktualizacji:
05.12.2013 09:06
Liczba wyświetleń:
3015
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwalaNr339.doc30.5 KB
ZaldoUchwalyNr339.jpg592.78 KB