Nr 340 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego oraz Juliana Tuwima w Olsztynie

 
 
UCHWAŁA Nr 340
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2013 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego oraz Juliana Tuwima w Olsztynie

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
o następuje:

 

§ 1

1.        Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym
107 m. Olsztyna, oznaczonych w ewidencji jako działki
nr 3/5 i nr 4/5 o łącznej powierzchni 10,3743 ha.

2.     Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Wartość rynkowa prawa własności w/w nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego
i wynosi 34 762 000,00 zł.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą
na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Traci moc Uchwała nr 1018 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 06 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Olsztynie.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.11.2013
Data publikacji:
05.12.2013 09:15
Data aktualizacji:
05.12.2013 09:15
Liczba wyświetleń:
2345
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwalaNr340.doc29.5 KB
ZaldoUchwalyNr340.jpg802.42 KB