Nr 341 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie przy ul. Botanicznej 11

 
 
UCHWAŁA Nr 341
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2013 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie przy ul. Botanicznej 11

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:

 

§ 1

1.      Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8 m. Braniewa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/21 o powierzchni 0,1927 ha. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej.

2.      Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Wartość rynkowa prawa własności w/w nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego
i wynosi 177 149,00 zł, z czego zwrot bonifikaty dla Gminy Miasta Braniewa z tytułu wcześniejszej sprzedaży nieruchomości wynosi 100 766,16 zł powiększonej o wskaźnik waloryzacji, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa w § 1, przeznaczone będą
na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.11.2013
Data publikacji:
05.12.2013 09:23
Data aktualizacji:
05.12.2013 09:26
Liczba wyświetleń:
2444
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwalaNr341.doc31.5 KB
ZaldoUchwalyNr341.jpg172.44 KB