Nr 343 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

 
 
UCHWAŁA Nr 343
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2013 roku
 
w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wnioski Dziekana Wydziału Nauk Medycznych, pozytywnie opiniuje:

1)     utworzenie Katedry Psychologii, Logopedii Klinicznej i Nauk Społecznych w Medycynie,

2)     likwidację Katedry Podstawowych Nauk Medycznych,

3)     przeniesienie:

a)       Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej z Katedry Onkologii do Katedry Chirurgii Ogólnej
i Małoinwazyjnej,

b)      Oddziału Klinicznego Torakochirurgii z Katedry Chirurgii do Katedry Chirurgii Ogólnej
i Małoinwazyjnej.

 

§ 2

Wnioski Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w tych sprawach stanowią załączniki do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2013 roku.

 

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.11.2013
Data publikacji:
05.12.2013 09:39
Data aktualizacji:
05.12.2013 09:39
Liczba wyświetleń:
2329
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwalaNr343.doc40 KB