Nr 349 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji przez Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny

 
 
UCHWAŁA Nr 349
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji przez Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie projektu pod nazwą Chirurgia ponad granicami – „High Quality Surgery over Borders” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

  1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji przez Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie projektu pod nazwą Chirurgia ponad granicami - „High Quality Surgery over Borders” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja, o wartości szacunkowej projektu - 788.344,00 Euro, wysokość dofinansowania – 709.509,00 Euro (siedemset dziewięć tysięcy, pięćset dziewięć 00/100 Euro).
     
  2. W ramach projektu po stronie polskiej zakupione zostanie na rzecz Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: wysokiej jakości symulator – Transgraniczne Centrum Opieki Pooperacyjnej - 341.699,00 Euro, oraz na rzecz Uniwersyteckiego Szpital Kliniczny
    w Olsztynie
    wysokiej jakości symulator - Transgraniczne Centrum Treningowe Umiejętności Neurochirurgicznych - 446.645,00 Euro.

  3. Wkład własny w łącznej wysokości 78.835,00 Euro (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści pięć 00/100 Euro). będzie pochodził ze środków własnych Uczelni.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Prorektorowi Uczelni ds. Rozwoju oraz Kanclerzowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.11.2013
Data publikacji:
05.12.2013 13:12
Data aktualizacji:
05.12.2013 13:16
Liczba wyświetleń:
2285
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwalaNr349.doc30.5 KB