Nr 27/2022 z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie przyznania nagrody grantowej dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji ...

 
Decyzja Nr 27/2022
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 marca 2022 roku
 
w sprawie przyznania nagrody grantowej dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Nr 26/2022 z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 138/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka na okres do 31 grudnia 2022 r. (ze zm.)

 
Decyzja Nr 26/2022
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 marca 2022 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 138/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Nr 25/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie pracy dyplomowej w roku akademickim 2021/2022

 
Decyzja Nr 25/2022
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 marca 2022 roku
 
w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie pracy dyplomowej w roku akademickim 2021/2022
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą