Nr 369 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 30 z dnia 21 września 2012 r.

 
UCHWAŁA Nr 369
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2013 roku
 
uchylająca Uchwałę Nr 30 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia
w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji dr. hab. Piotra MAJERA, prof. UWM

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchyla Uchwałę Nr 30 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Prawa
i Administracji dr. hab. Piotra MAJERA, prof. UWM.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.12.2013
Data publikacji:
02.01.2014 10:32
Data aktualizacji:
16.01.2014 13:38
Liczba wyświetleń:
2767
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr369.doc32.5 KB