Nr 377 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 106 z dnia 14 grudnia 2012 roku

 
 
UCHWAŁA Nr 377
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2013 roku

uchylająca Uchwałę Nr 106 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
14 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia
w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Andrzeja MISIUKA

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchyla Uchwałę Nr 106 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Andrzeja MISIUKA.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.02.2013
Data publikacji:
02.01.2014 14:18
Data aktualizacji:
16.01.2014 11:29
Liczba wyświetleń:
2879
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr377.doc33 KB