Nr 388 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2014 rok

 
UCHWAŁA Nr 388
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2013 roku

 

w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych
na 2014 rok

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala prowizorium planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na rok 2014 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Realizację Uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.12.2013
Data publikacji:
03.01.2014 13:09
Data aktualizacji:
09.01.2014 09:24
Liczba wyświetleń:
2942
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr388.doc25 KB
UchwNr388.doc25 KB
uchNr388.pdf2.61 MB