Wersje strony Nr 388 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2014 rok

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.