Nr 392 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej

 
 
UCHWAŁA Nr 392
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2013 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:

 § 1

Senat wyraża zgodę na ustanowienie na nieruchomości położonej przy ul. Artyleryjskiej, w obrębie ewidencyjnym 31 m. Olsztyn, oznaczonej w ewidencji jako: działka nr 1/114 o powierzchni 0,2594 ha, zabudowanej czterema budynkami: (budynek biurowy o pow. 1006,95 m2 – rok budowy 1918, budynek warsztatowy o pow. 128,48 m2 – rok budowy 1918, budynek magazynowy o pow. 129,45 m2 – rok budowy 1957, budynek magazynowy o pow. 118 m2 – rok budowy 1952) dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1O/00147239/9, hipoteki umownej do kwoty 1 970 000,00 zł (słownie: milion dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) na rzecz Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie, w celu zabezpieczenia zapłaty części ceny w wysokości 654 952,50 zł.

 

§ 2

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia hipoteki, o której mowa
w niniejszej uchwale.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.12.2013
Data publikacji:
03.01.2014 13:57
Data aktualizacji:
03.01.2014 13:59
Liczba wyświetleń:
2552
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr392.pdf893.21 KB