Nr 394 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 394
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2013 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Olsztynie
 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na nieruchomościach położonych w Olsztynie, woj. warmińsko-mazurskie oznaczonych w załączniku do niniejszej uchwały, na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku.

 

§ 2

Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach opisanych w § 1 polega na:

1)     akceptacji istnienia posadowionych na obciążonych nieruchomościach urządzeń elektroenergetycznych służących do przesyłu energii elektrycznej,

2)     prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1, wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników ENERGA–OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi ENERGA–OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.

 

§ 3

Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na przedmiotowych nieruchomościach stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 149 337,76 zł netto powiększonym o należny podatek VAT.

 

§ 4

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.12.2013
Data publikacji:
03.01.2014 14:35
Data aktualizacji:
03.01.2014 14:35
Liczba wyświetleń:
1616
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr394.doc31.5 KB