Nr 379 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 302 z dnia 25 października 2013 roku

 
UCHWAŁA Nr 379
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2013 roku
 
uchylająca Uchwałę Nr 302 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Stanisława PIKULSKIEGO
 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchyla Uchwałę Nr 302 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Dziekana Wydziału Prawa
i Administracji prof. dr. hab. Stanisława PIKULSKIEGO.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.12.2013
Data publikacji:
16.01.2014 11:23
Data aktualizacji:
16.01.2014 11:23
Liczba wyświetleń:
2395
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr379.doc32.5 KB