Nr 397 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie prawa użytkowania nowych obiektów na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na czas nieokreślony

 
UCHWAŁA Nr 397
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2013 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie prawa użytkowania nowych obiektów na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na czas nieokreślony

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na nieodpłatne ustanowienie na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie prawa użytkowania na czas nieokreślony następujących, nowo wybudowanych obiektów:

1)      budynku (bryła A) Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie (dz. 126 obr. 61) o pow. użytkowej 6161,18 m² wraz z zagospodarowanym terenem,

2)       dobudowanej części budynku (bryła B) dla potrzeb pracowni Cyber Knife i pracowni rezonansu magnetycznego Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie (dz. 126 obr. 61) wraz z łącznikiem nadziemnym na poziomie 1 piętra łączącego w/w bryłę budynku z bryłą A o pow. użytkowej 266,91 m² oraz zagospodarowanym terenem,

3)     budynku C – ochrony na terenie Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie o pow. użytkowej 29,56 m² wraz z zagospodarowanym terenem,

4)     budynku D – ochrony na terenie Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie o pow. użytkowej 11,99 m² wraz z zagospodarowanym terenem,

5)        budynku hydroforni z tlenownią na terenie Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Warszawskiej 30
        w Olsztynie o pow. użytkowej 44,02 m² wraz z zagospodarowanym terenem,
 
6)        budynku trafostacji na terenie Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie o pow.
        użytkowej 104,82 m² wraz z zagospodarowanym terenem.

 

§ 2

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury przekazania obiektów, o których mowa
w niniejszej uchwale.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.12.2013
Data publikacji:
16.01.2014 15:03
Data aktualizacji:
17.01.2014 09:48
Liczba wyświetleń:
3011
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr397.doc36 KB