Nr 398 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę zewnętrznym podmiotom leczniczym określonych aktywów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 398
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2013 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę zewnętrznym podmiotom leczniczym określonych aktywów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie w celu prowadzenia przez te podmioty na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie działalności w zakresie stereoradiochirurgii promieniami gamma

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z § 16 ust. 11 Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.  Senat wyraża zgodę na dzierżawę na okres 15 lat od daty zawarcia umowy przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie z zewnętrznymi podmiotami leczniczymi następujących aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie:

1)     pomieszczeń znajdujących się w budynku nr 4 położonym na działce nr 126 w obrębie nr 61 m. Olsztyn,
o łącznej powierzchni użytkowej 295,16 m², o wartości początkowej 599 297,01 zł, określonych
w załączniku Nr 1,

2)     terenu niezabudowanego położonego przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie, stanowiącego część działki nr 126 w obrębie nr 61 m. Olsztyn, o powierzchni 500 m², o wartości początkowej 24 466,87 zł, określonego
w załączniku Nr 2.

2.  Umowa dzierżawy zostanie zawarta w celu prowadzenia przez zewnętrzne podmioty lecznicze działalności
w zakresie stereoradiochirurgii promieniami gamma.

 

§ 2

Senat upoważnia Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie do przeprowadzenia procedury dzierżawy aktywów trwałych, o których mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.12.2013
Data publikacji:
17.01.2014 09:52
Data aktualizacji:
17.01.2014 10:05
Liczba wyświetleń:
3159
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr398.doc36 KB
ZalNr1doUchwNr398.jpg363.49 KB
ZalNr2doUchwNr398.jpg559.01 KB