Nr 399 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki

 
UCHWAŁA Nr 399
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2013 roku
 
w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki, pozytywnie opiniuje zmianę nazwy Katedry Logiki i Podstaw Informatyki na Katedrę Matematyki Dyskretnej i Teoretycznych Podstaw Informatyki.

 

§ 2

Wniosek Dziekana Wydziału Matematyki Informatyki w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

          

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.12.2013
Data publikacji:
17.01.2014 10:09
Data aktualizacji:
17.01.2014 10:09
Liczba wyświetleń:
2398
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr399.doc39 KB