Nr 419 z dnia 24 stycznia 2014 roku uchylająca Uchwałę Nr 21 z dnia 21 września 2012 roku

 
 
 
UCHWAŁA Nr 419
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 stycznia 2014 roku

 

uchylająca Uchwałę Nr 21 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia
w ramach stosunku pracy przez Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
dr. hab. inż. Radosława WIŚNIEWSKIEGO, prof. UWM

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchyla Uchwałę Nr 21 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody
na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Dziekana Wydziału Geodezji
i Gospodarki Przestrzennej dr. hab. inż. Radosława WIŚNIEWSKIEGO, prof. UWM.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.01.2014
Data publikacji:
30.01.2014 14:38
Data aktualizacji:
30.01.2014 14:39
Liczba wyświetleń:
2345
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr419.doc32.5 KB