Nr 449 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji

 
 
UCHWAŁA Nr 449
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 stycznia 2014 roku
 

w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, pozytywnie opiniuje utworzenie Ośrodka Kształcenia w Językach Obcych.

 

§ 2

Wniosek Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.01.2014
Data publikacji:
03.02.2014 11:45
Data aktualizacji:
03.02.2014 11:45
Liczba wyświetleń:
2378
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr449.doc39 KB