Nr 450 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

 
UCHWAŁA Nr 450
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 stycznia 2014 roku

 

w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, pozytywnie opiniuje utworzenie Ośrodka pod nazwą Zespół Laboratoriów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

 

§ 2

Wniosek Dziekana Wydziału Medycyny w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.01.2014
Data publikacji:
03.02.2014 11:50
Data aktualizacji:
03.02.2014 11:50
Liczba wyświetleń:
2487
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr450.doc39 KB