Nr 454 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Kazachskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym w Ałmaty, Kazachstan

 
UCHWAŁA Nr 454
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 stycznia 2014 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Kazachskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym
w Ałmaty, Kazachstan

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.    Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy
z Kazachskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym w Ałmaty, Kazachstan.

2.     Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.01.2014
Data publikacji:
03.02.2014 12:20
Data aktualizacji:
03.02.2014 12:21
Liczba wyświetleń:
2508
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr454.docx18.71 KB