Nr 456 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi Winfriedowi LIEBEROWI

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

 
UCHWAŁA Nr 456
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 roku
 
w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi
Winfriedowi LIEBEROWI
 
 
§ 1
 
Na podstawie § 4 ust. 2 i 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat wszczyna postępowanie nadanie tytułu doktora honoris causa

Profesorowi Winfriedowi LIEBEROWI,

Rektorowi Hochschule Offenburg.

 § 2

Funkcję promotora powierza się prof. dr. hab. Mirosławowi ŁUCZYŃSKIEMU.

 § 3

Ocena zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi Winfriedowi Lieberowi powierzona zostanie niżej wymienionym recenzentom:

-          prof. dr hab. Bastian KAISER (Uniwersytet w Rottenburgu),
-          prof. dr hab. Marian KAŹMIERKOWSKI (Politechnika Warszawska),
-          prof. dr hab. inż. Jan KICIŃSKI (Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk
      w Gdańsku).
 
 § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2014
Data publikacji:
04.03.2014 16:58
Data aktualizacji:
04.03.2014 16:58
Liczba wyświetleń:
2281
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr456.doc35.5 KB