Nr 458 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 
UCHWAŁA Nr 458
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 roku
 
w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – po ustaleniu rankingu w wyniku głosowania tajnego - pozytywnie opiniuje wnioski o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego następującym osobom:

1)     dr hab. Hannie KĘDZIERSKIEJ z Wydziału Nauk Społecznych – nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe, tj. za osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego – praca pt. „Kariery zawodowe nauczycieli. Konteksty – Wzory – Pola dyskursu”;

2)     dr. hab. inż. Sławomirowi CELLMEROWI z Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej – nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe, tj. za osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego – praca – cykl publikacji nt. „Nowa strategia opracowania obserwacji fazowych GNSS”.

 
 § 2

Senat upoważnia Rektora do złożenia wniosku o przyznanie nagród, o których mowa w § 1,
do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2014
Data publikacji:
04.03.2014 20:48
Data aktualizacji:
04.03.2014 20:48
Liczba wyświetleń:
2931
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr458.doc28 KB