Nr 461 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie limitów środków finansowych na podstawową działalność dydaktyczną na wydziałach i w jednostkach międzywydziałowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku 2014

 
U C H W A Ł A Nr 461
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 roku
 
w sprawie limitów środków finansowych na podstawową działalność dydaktyczną
na wydziałach i w jednostkach międzywydziałowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie w roku 2014

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.) w związku z § 2 pkt 1 Uchwały Nr 169 Senatu z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni z późn. zm., uchwala się
co następuje:

 

§ 1

1.     Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala na rok 2014 limit środków
na podstawową działalność dydaktyczną, z wyłączeniem środków na wynagrodzenia,
na wydziałach i w jednostkach międzywydziałowych w wysokości 2 mln zł
(słownie: dwóch milionów złotych) podzielonych między wydziały według liczby stacjonarnych studentów przeliczeniowych zwiększony o dodatkowe środki limitowane przyznane z tytułu dodatniego salda rozliczeń godzin dydaktycznych.

2.     Limity środków na wydziałach określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2014
Data publikacji:
05.03.2014 09:11
Data aktualizacji:
05.03.2014 09:19
Liczba wyświetleń:
2403
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr461.doc60 KB
zaldouchwNr461.doc55.5 KB