Nr 464 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2013/2014

 
UCHWAŁA Nr 464
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 roku

w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów
w roku akademickim 2013/2014

 

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz.U. 2012. 572. z późn. zm.), uchwala się co następuje:

 

§ 1

Kierując się zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz możliwościami zapewnienia finansowania kształcenia ze środków publicznych określa się liczbę studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów:

 

Wydział

Kierunek studiów

Liczba studentów

OGÓŁEM

21336

Bioinżynierii Zwierząt

Bioinżynieria produkcji żywności

209

Zootechnika

490

Biologii
i Biotechnologii

Biologia

118

Biotechnologia

447

Mikrobiologia

74

Geodezji
i Gospodarki Przestrzennej

Geodezja i kartografia

837

Gospodarka przestrzenna

605

Humanistyczny

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

607

Filologia

602

Filologia polska

209

Filozofia

60

Historia

191

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

-

Stosunki międzynarodowe

352

Kształtowania Środowiska
i Rolnictwa

Architektura krajobrazu

264

Leśnictwo

311

Ochrona środowiska

338

Ogrodnictwo

42

Rolnictwo

306

Matematyki
i Informatyki

Fizyka techniczna

-

Informatyka

779

Matematyka

217

Medycyny Weterynaryjnej

Weterynaria

988

Nauk Ekonomicznych

Ekonomia

904

Zarządzanie

769

Zarządzanie i inżynieria produkcji

421

Nauk Medycznych

Dietetyka

132

Lekarski

518

Pielęgniarstwo

213

Ratownictwo medyczne

90

Nauk o Środowisku

Inżynieria środowiska

365

Ochrona środowiska

232

Rybactwo

77

Turystyka i rekreacja

341

Nauk Społecznych

Bezpieczeństwo narodowe

591

Pedagogika

993

Pedagogika specjalna

364

Politologia

94

Praca socjalna

165

Socjologia

110

Nauk Technicznych

Budownictwo

764

Edukacja techniczno-informatyczna

66

Energetyka

261

Inżynieria bezpieczeństwa

234

Mechanika i budowa maszyn

418

Mechatronika

324

Technika rolnicza i leśna

122

Nauki o Żywności

Gastronomia-sztuka kulinarna

180

Inżynieria chemiczna i procesowa

93

Technologia żywności i żywienie człowieka

561

Towaroznawstwo

203

Prawa
i Administracji

Administracja

772

Bezpieczeństwo wewnętrzne

767

Prawo

1329

Studiów Technicznych
i Społecznych w Ełku

Administracja

37

Geodezja i kartografia

23

Sztuki

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

92

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

106

Teologii

Nauki o rodzinie

319

Prawo kanoniczne

53

Teologia

187

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2014
Data publikacji:
05.03.2014 10:46
Data aktualizacji:
05.03.2014 10:59
Liczba wyświetleń:
4555
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr464.docx20.92 KB