Nr 469 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

 
UCHWAŁA Nr 469
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 roku

w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

 
Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wnioski Dziekana Wydziału Nauk Medycznych, pozytywnie opiniuje zmianę nazwy:
    1)  Kliniki Pediatrii na Klinikę Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia,
    2)  Kliniki Kardiologii na Klinikę Kardiologii i Chorób Wewnętrznych.
 
§ 2
Wniosek Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 3
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 roku.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2014
Data publikacji:
05.03.2014 12:23
Data aktualizacji:
05.03.2014 12:23
Liczba wyświetleń:
2440
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr469.doc40 KB