Nr 473 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Magnetium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 
UCHWAŁA Nr 473
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Magnetium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się,
co następuje:


§ 1

Senat wyraża zgodę na przystąpienie do Magnetium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i nabycie 49% udziałów
co odpowiada nabyciu 147 udziałów o wartości nominalnej 14.700 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset złotych).

 § 2

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2014
Data publikacji:
05.03.2014 13:02
Data aktualizacji:
05.03.2014 13:02
Liczba wyświetleń:
2630
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr473.docx15.94 KB