Nr 481 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Charkowskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym im. W. W. Dokuczajewa, Ukraina

 
UCHWAŁA Nr 481
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Charkowskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym im. W. W. Dokuczajewa, Ukraina
 
Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez
    Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy
    z Charkowskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym im. W. W. Dokuczajewa, Ukraina.
2.  Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2014
Data publikacji:
05.03.2014 14:28
Data aktualizacji:
05.03.2014 14:28
Liczba wyświetleń:
2318
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr481.docx24.06 KB