Nr 483 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Grodzieńskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w Grodnie, Białoruś

 
UCHWAŁA Nr 483
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Grodzieńskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym
w Grodnie, Białoruś
 
Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez
    Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy
    z Grodzieńskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w Grodnie, Białoruś.
 
2.  Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.
 
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2014
Data publikacji:
05.03.2014 14:47
Data aktualizacji:
05.03.2014 14:48
Liczba wyświetleń:
2356
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr483.docx25.19 KB