Nr 497 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 497
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 marca 2014 roku

 
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie

Na podstawie art. 62 ust. 1, art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 ze zm.) oraz § 14 ust. 1, pkt 2 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm.), uchwala się co następuje:

 § 1

1.  Senat uchwala Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

2.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 roku.

 

§ 2

Uchwała Nr 915 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie traci moc z dniem 30 września 2014 roku.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.03.2014
Data publikacji:
02.04.2014 11:16
Data aktualizacji:
21.04.2014 19:31
Liczba wyświetleń:
4897
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr497.doc163.5 KB
Regulaminstdokt.pdf176.56 KB