Nr 499 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia Centrum Naukowego pod nazwą „Centrum Turystyki i Rekreacji”

 
UCHWAŁA Nr 499
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 marca 2014 roku
 
w sprawie zaopiniowania utworzenia Centrum Naukowego pod nazwą „Centrum Turystyki i Rekreacji” 

Na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się,
co następuje:

 § 1

Senat wyraża zgodę na utworzenie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Instytut Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk - Centrum Naukowego pod nazwą „Centrum Turystyki i Rekreacji”, zwanego dalej Centrum.

 § 2

Przedmiotem działania Centrum będzie realizacja wspólnych badań naukowych, prac rozwojowych i działalności dydaktycznej, głównie w zakresie turystyki i rekreacji.

 § 3

Tekst Umowy o powołaniu Centrum, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.03.2014
Data publikacji:
02.04.2014 12:09
Data aktualizacji:
02.04.2014 12:19
Liczba wyświetleń:
2517
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr499.doc60 KB
Zaldouchw499.pdf130.8 KB