Nr 502 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę zewnętrznym podmiotom określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 502
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 z dnia 28 marca 2014 roku
 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę zewnętrznym podmiotom określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie w celu prowadzenia przez te podmioty komercyjnej działalności leczniczej oraz naukowo-badawczej

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w związku z § 16 ust. 11 Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:

 

§ 1

1.  Senat wyraża zgodę na dzierżawę przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie podmiotom zewnętrznym, w celu prowadzenia przez te podmioty komercyjnej działalności leczniczej oraz naukowo-badawczej, następujących aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie:

1)     pomieszczeń znajdujących się w budynku nr 6 położonym na działce nr 126 w obrębie nr 61 m. Olsztyn, o łącznej powierzchni użytkowej 269,20 m²,

2)     pomieszczeń znajdujących się w budynku nr 7 położonym na działce nr 126 w obrębie nr 61 m. Olsztyn, o łącznej powierzchni użytkowej, 282,08 m²

3)     pomieszczeń znajdujących się w budynku nr 11 położonym na działce nr 126 w obrębie nr 61 m. Olsztyn, o łącznej powierzchni użytkowej, 46,80 m².

2. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, w celu prowadzenia przez zewnętrzne podmioty komercyjnej działalności leczniczej, komplementarnej wobec USK w Olsztynie oraz działalności naukowo-badawczej.

 

§ 2

Senat upoważnia Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie do przeprowadzenia procedury dzierżawy aktywów trwałych, o których mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.03.2014
Data publikacji:
02.04.2014 12:47
Data aktualizacji:
22.08.2014 09:25
Liczba wyświetleń:
3045
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr502.doc36.5 KB