Wersje strony Nr 502 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę zewnętrznym podmiotom określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.