Nr 508 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 508
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2014 roku
 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.:Dz.U. 2012.572 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1, pkt 2 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z późn. zm.), uchwala się co następuje:

 

 § 1
1.  Senat uchwala Regulamin Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
2.  Regulamin Studiów wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 roku.
 

§ 2

Z dniem 30 września 2014 roku traci moc Uchwała Nr 914 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z późniejszymi zmianami.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.04.2014
Data publikacji:
07.05.2014 11:31
Data aktualizacji:
25.08.2014 08:08
Liczba wyświetleń:
14824
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwalaNr508.docx88.7 KB
regulaminstudiow.pdf271.79 KB